Vojtěch Ospalík

Miluji život v celé jeho pestrosti

Naplňuje mě, když můžu propojovat, ať už to jsou koncepty a obory, lidi mezi sebou, či napomoct lepšímu propojení mysli, těla a pocitů.

Lektor

V kurzech propojuji naprosto praktické a soudobé techniky s tradičními metodami a naukami.

Terapeut

Spolupracuji na změně v životě, sebepoznání a přijetí sebe sama.

gggggg

Kontakt: Vojtech@zijusebe.cz

Cymatics-And-Its-Wondefrs

Stěžejní hodnoty

Koncentrace

Ve světě ultradostupných informací, sociálních sítí a plejád možností se stává schopnost koncentrace určujícím faktorem úspěchu a spokojenosti v životě.
Kdo neudrží pozornost, sejde snadno z cesty. Módní multitasking je zjevný nesmysl, neboť právě přepínání mezi úkoly spotřebovává energii.

Koncentrace je vlastnost, kterou lze rozvíjet a učit.

Kreativita

Děti se rodí jako tvůrci. Pořád chtějí objevovat a tvořit něco nového. S dospělostí se tato schopnost často buďto vytrácí, nebo se ji nedaří zužitkovat. Aplikovaná kreativita je pro osobní i profesní rozvoj jedna z nejcenějších schopností.

Baví mě být kreativní a je mým posláním rozvíjet kreativitu u ostatních.

Tělo

V současném skokovém vývoji jsme se otočili v kruhu, vracíme zájem k tělu. Věřím, že právě kontakt s moudrostí a pocity přicházející z těla je základním kamenem zdravého života.

Racionální mysl má své limity, ale oceán nevědomí přístupný skrze tělesné pocity je bezbřehý.

Cymatics-And-Itds-Wondefrs

O mě

Zkušenosti

Tvorba online kurzů pro školení bezpečnosti práce • práce s lidmi s duševním onemocnění v denním stacionáři •
rozvoj a vedení komunitního centra Za Břehem • Terapeut v krizovém centru a v domě na půl cesty •
vlastní terapeutická praxe a vedení kurzů

Vzdělání

Gymnázium se zaměřením na matematiku • psychologie v Olomouci • dvouletý kurz arteterapie • kurzy imaginativních technik • kurz tanečně-pohybové terapie •

Aktuálně jsem v terapeutickém výcviku v biodynamické  body psychoterapii.

Zájmy

Jóga • tetování • hudba a zpěv • mystika • meditace • Studium duchovní a seberozvojové literatury • běh •

Cymatics-And-Itds-Wdondefrs

Poslání

Nalézat nové odpovědi na tyto otázky:

Kdo jsem?

Kam směřuji?

Jak se tam dostat?

Jak ze sebe stvořit člověka, kterým z hloubi duše chci být?

Jak žít svůj vlastní autentický život?

 

Poslední otázka zdá se na první pohled banální až nesmyslná, však každý žije život svůj.

Věřím, že jsou životní cesty, které jsou mi více vlastní než jiné. Můžu realizovat své plány a cíle, vycházející z mých osobních kvalit a povahy, nebo můžu jen reagovat na výzvy okolního světa a naplňovat očekávání druhých.

Mým přáním a posláním je, aby na světě bylo více a více lidí, kteří jsou tvůrci svého života.
Nechat náš život vyrůstat a zářit ze středu, radši než nechávat do sebe vsakovat vnější svět.

Tělesné pocity, kreativita, sny a vnuknutí nechť jsou nám hlavními spojenci na této cestě.