Mám za sebou studium psychologie v Olomouci a dvouletý kurz Arteterapie v Hradci Králové.

V roce 2023 jsem začal pětiletý psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii. Je to psychoterapie která pracuje s tělem.

Aktuálně také docházím na kurz tanečně pohybové terapie.

V roce 2020 jsem založil společenství Za Břehem, více o tomto spolku se dozvíš na adrese www.zabrehem.cz. Je u nás možné bydlet, navštěvovat nás, pobýt třeba měsíc či týden nebo se účastnit jedné z našich akcí. Bydlení v komunitě je pro lidi zajímající se o seberozvoj a sebepoznání a je otevřené lidem v duševní a životní krizi.

Pokládám se za rebela s citlivou duší, nebojím se být sám sebou a objevovat nové cesty. Zajímají mne prožitky, které jdou jen těžko slovy vyjádřit. Rád pracuji i rukama, žiju v komunitě, tvořím a běhám. Každý nový den je pro mě objevováním.

Ve své praxi i v rámci bydlení v komunitě jsem se setkal s širokou škálou životních témat či diagnóz, často to za mnou táhne lidi v psychospirituální krizí, se závislostmi a se schizofrenií.

Učím se i já od svých klientů a zásadně nenutím svůj úhel pohledu na prožívanou realitu.

Žiju v komunitě, každý den je pro mě novou příležitostí učit se soužít a prospívat ve společenství.

Sice jsem v mnoha ohledech spíše alternativní člověk z města, rozhodl jsem se ale přestěhovat na malou vesnici a tvořit zde společný a nový život.

 

 

 

dscf7650jpg_53235817892_o

 Mé hodnoty

Přijmám různorodost, jinakost a divnost jako součást lidské přirozenosti.

Práci svou i s klientem považuji jako objevnou cestu. Vždy jsem otevřený tomu, že objevím něco, co změní mé dosavadní přesvědčení.

 

Rád kombinuji a propojuji přístupy. Věřím, že oceán kreativity je přístupný pro každého, stačí najít svůj způsob, jak se na něj napojit.

Má cesta je učit se sestoupit z představ a ideálů, přijmout prožitky a moudrost těla a naslouchat přírodě kolem mě.

Techniky práce s tělem nejsou překombinované složitou teorií. Učím se při nich, aby mě mé vlastní tělo a podvědomí vedlo a učilo.

I bolest a nemoc vnímám jako příležitost k učení a změně, pokud však mám odvahu ji integrovat a přijmout.

Věřím. že Vesmír vypráví příběh, ve kterém lze objevovat stále nové možnosti výkladu a symbolů.

Spiritualitu prožívám v jednoduchosti a hledám, co je pro můj vlastní život podstatné
a přínosné bez omezování se na jednu tradici.

Základem je pro mě učit se vnímat, že vše v Universu je propojené a vzájemně na sebe působí.

 

V mém lidském životě nikdy nebudu vědět vše

a s každou odpovědí se otevřou další otázky.

Avšak právě díky tajemnu můžu kdykoliv ustanout v němém úžasu nad samotnou existencí.

Vnímám přínos v bolesti i ve slasti, ve světle i ve tmě, v racionalitě i v šílenství.

Jako nejpodstatnější vnímám svobodu, ne tu zdánlivou, ale opravdovou, vnitřní svobodu.

Má cesta je umět si užít života v celé jeho plnosti bez předsudků a umělého škatulkování.